Zemes spēka vietas harmonizē cilvēku

 

Cilvēkus vienmēr ir interesējis tas, ko spējam sajust, bet nespējam izskaidrot. Izrādās, arī zemei ir trīs veidu starojumi - ūdens āderes, uguns āderes un ūdens avoti, turklāt katram ir atšķirīga ietekme uz cilvēku, viņa veselību un garīgo pašsajūtu, kā arī uz apkārtējo pasauli.

 

Ūdens āderes un ūdens avoti atstāj negatīvu starojumu uz cilvēku. Ja gulta stāv vietā, kur ir ūdens ādere vai avots, tas nelabvēlīgi ietekmē cilvēka veselību. Mūsdienās ir zinātniski pierādīts, ka šiem cilvēkiem izmainās gan asins sastāvs, gan arī organisma ķīmiskais sastāvs, kas veicina vēža šūnu straujāku attīstību.

Savukārt uguns āderes atrodas vietās, kur ir zemes lūzumi un plaisas. Tās labvēlīgi ietekmē cilvēku. Uguns āderu krustpunktos, kur ir vismaz divas uguns āderes krustojas virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem un no austrumiem uz rietumiem, atrodas zemes spēka vietas, kurās cilvēks labi jūtas, attīra sevi, sakārto domas. Šajās vietās cilvēki var atbrīvoties no senām hroniskām kaitēm, slimībām. Tām piemīt harmonizējošas un cilvēka organismu atveseļojošas spējas.

 

Redz starojumu

 

Par zemes enerģijām laikraksts uzzināja, sarunājoties ar zintnieku, enelogu (zemes enerģiju pētnieku) Jāni Neibergu, kurš sevi sauc par Toti (turpmāk tekstā - Totis).

“Jau bērnībā visiem teicu, ka esmu Totis. Visi bija neizpratnē, kādēļ sevi tā saucu. Arī pats to nezināju līdz pagājušā gada oktobrim, kad pirmajā starptautiskajā dziednieku konferencē uzzināju, kas īsti ir Totis. Totis bija senais atlantietis, kurš mācījis zināšanas par enerģijām, zemes spēku un par to, ko es redzu. Laikam esmu dzimis, lai pētītu šīs enerģijas,” saka Totis.

Ar rīkstniecību - ūdens atrašanu, aku vietu uziešanu, starojuma noteikšanu - Totis nodarbojas jau sen, bet pirms trīs gadiem viņš sācis redzēt arī zemes starojumu.

“Jaunībā, studējot literatūru par rīkstniecību, atradu apgalvojumu, ka atsevišķi cilvēki spēj redzēt starojumu. Biju neizpratnē, ko tas nozīmē. Neticēju, ka, ar roku pārvelkot pāri āderei, var sajust, ka “sit” pa roku vai arī tā sāk kņudēt. Lai cik tas nebūtu dīvaini, pats redzu starojumu jau trīs gadus. Redzu tādus kā sabiezējumus, tumšākas līnijas vietās,” stāsta zintnieks.

 

Dotas spējas nolasīt

 

Totis saka, ka daudzi cilvēki netic tam un apgalvo, ka tā ir mistifikācija un manipulācija. Šajā brīdī viņš sāk kaut ko zīmēt uz lapas, kas stāv uz galda. Izrādās, viņš zīmē manas istabas plānu.

“Es varu uzzīmēt, kur ir siena, logs attiecībā pret gultu. Uzzīmējot istabas plānu, es varu pateikt, kurā vietā ir elektromagnētiskais starojums no rozetēm, kur stāv elektroierīces. It visur pastāv tā saucamais informatīvais lauks, bet ne visiem ir dotas spējas to nolasīt,” saka Totis.

Viņš uzskata, ka šīs spējas ir Dieva dotas, tās nevar iemācīties. Man par izbrīnu, viņš tiešām pareizi uzzīmē manu istabu. Totis skaidro, ka viņš, skatoties uz cilvēku, spēj pateikt, vai viņš guļ uz āderes, tāpat spēj noteikt vietas cilvēka organismā, kur ir kaut kādas veselības problēmas.

“Pagājušā gadā rudenī es atklāju, ka, iedomājoties kādu cilvēku un aizverot acis, uz tāda kā gaiša ekrāna parādās tumšas dzīslas, kas atbilst āderu stāvoklim tā cilvēka gultas vietā,” saka Totis.

Viņš atklāj, ka spēj arī atrast un uzzīmēt uz papīra zemes spēka vietas, arī neesot tur, kur ir šī vieta. “Ar svārstu varu veikt mērījumus uz papīra, bet pēc tam tos dabā pārbaudīt,” skaidro enelogs.

 

Atzinuši Tota mācības

 

Jau vairāk nekā septiņus gadus pasaules zinātnieki konferencēs apspriež, ka cilvēka saprāts nav tikai viņa smadzeņu darbības produkts, domas rodas sadarbībā ar plašu apkārtni un tajā esošajiem informatīvajiem laukiem. Zinātnieki jau ir atzinuši no senās Ēģiptes nākušās Tota mācības, kurš tās no senās Atlantīdas atnesis uz Ēģipti. Latvijā ir izstrādāta karte, kurā redzamas visas tā sauktās zemes spēka vietas vai agrāk dēvētās svētvietas. Šādas svētvietas ir arī Alūksnē un tās apkārtnē.

“Līdz šim uzskatīja, ka enerģētiskākā vieta pasaulē ir Stounhedža. Senajos rakstos konstatēju, ka daudz enerģētiskāka vieta ir Zilais kalns, kas atrodas tepat Latvijā. Līdz šim tie bija tikai nostāsti, bet es varu noteikti apgalvot, ka šeit ir spēcīga svētvieta. Drīz vien uz šejieni brauks cilvēki no visas pasaules, lai sakārtotu domas, caur šo vietu rastu padomus. Šeit cilvēkiem sāk darboties sestais prāts, nāk labas atklāsmes,” stāsta Totis.

 

Vispirms ir jāsaprot

 

Mērījumu veikšana Zilajā kalnā Totim bija liels pārbaudījums. Citiem rīkstniekiem, ilgstoši veicot mērījumus, šādās enerģētiski spēcīgās vietās kļūst slikti, sāp galva. “Pirms došanās nolēmu - ja jutīšos slikti, ceļu neturpināšu, bet es jutos aizvien labāk. Spēka vietas mani labi ietekmē,” saka zintnieks.

Zilajā kalnā uguns āderes regulāri krusto ceļu jau kalna pakājē pie stāvlaukuma. “Kad devos veikt mērījumus uz Zilo kalnu, man uz kājas bija uzmeties augonis, tas traucēja. Trīs stundas veicu mērījumus, bet, dodoties prom, konstatēju, ka augonis ir pazudis. Lai gan bija apmācies laiks, ejot prom, man pretī uzspīdēja saule,” atklāj zintnieks, piebilstot, ka pastāv pieņēmums, ka caur zemes spēka vietām ir iespējams vadīt laika apstākļus.

“Izejot spēka apļus, cilvēks harmonizējas. Kad viņš iedarbina spēka vietu, iekurinot ugunskuru, no apmākušām debesīm uzspīd saule. Pats to esmu vairākkārt pārbaudījis,” apgalvo Totis.

Viņš saka, ka cilvēkiem vispirms ir jāsaprot, kas ir jādara, lai šajās vietās viņi labi justos, attīrītu sevi, dziedētu veselību, sakārtotu domas.

 

Radīja mītu

 

Totis saka, ka senāk, būvējot baznīcas, neviena baznīca nav uzbūvēta bez zināšanām par zemes enerģiju. “Caur altāri noteikti iet uguns ādere. Tā ir harmonizējoša vieta, kur cilvēks labi jūtas,” saka enelogs. Viņš stāsta, ka enerģētiskās āderes noteikti iet arī caur pilīm.

“Viens āderu krustpunkts ir pils centrā, otrs pie ieejas. Sākotnēji dabā atrada šādu vietu un tad plānoja pils celšanu. Visās pilīs un muižās uguns ādere gāja cauri kungu guļamistabai. Tas bija viņa veselības un saprāta garants. Tādēļ arī radīja mītu, ka vienkāršā tauta nevar būvēt māju uz uguns āderu krustpunktiem, jo tad iesperšot zibens. Šis mīts radīts tādēļ, lai vienkāršie ļaudis nedzīvotu enerģētiski labās vietās. Esmu apsekojis vairākas mājvietas, kurās ir enerģētiskais krustpunkts un secinājis, ka ar tām nekas ļauns nav noticis. Zibens var drīzāk iespert tajās mājās, kurās ir septiņi ūdens āderu krustpunkti,” norāda Totis.

 

Vienotā sistēmā

 

“Alūksnē esmu atklājis trīs spēka vietas. Viena no tām ir Tempļa kalnā. Uguns ādere iet tieši pa ceļu gar ezeru. Šo ceļu vajadzētu nosaukt par Saules ceļu. Taču precīzi nezinot vietu, kur īsti iet uguns ādere, un pilnībā neizejot šo ceļu, Tempļa kalna vidū nebūs iespējams sajust zemes enerģiju un patīkamās sajūtas. Otra spēka vieta ir pie pils, bet trešā - Dores kalnā. Uzskatu, ka šīs vietas ir savienotas vienotā sistēmā ar informatīvajiem stariem. Iespējams, ka šīs vietas ir saistītas arī enerģētiski ar uguns āderi, bet tas man vēl ir jāpārbauda,” saka enelogs, atklājot, ka spēka vietas ir arī Dēliņkalnā, pie Gaujienas ģimnāzijas, Zvārtavas pils pagalmā, pie Palšu muižas, Alsviķu pagastā starp Bērtiņu un Ludviķu mājām, Jaunlaicenes pagastā Opekalnā blakus baznīcai.

“Pasaulē šīs vietas ir daudz vairāk saglabātas un nav ļautas izjaukt. Arī mums vajadzētu atrast šīs vietas, atjaunot tās, iezīmēt ceļus, kā pareizi nonākt līdz svētvietas centram. Svētvietas pastiprina cilvēka domas, arī saņemto informāciju. Atjaunojot svētvietas, varam iegūt varenu sistēmu, kuras spējas vēl nav izdibinātas un mēs tās pat neapzināmies,” secina zintnieks.

Evita Brokāne

"Dzirkstele" Gulbenes rajona laikraksts,

2004. gada 8. jūnijs

UZ AUGŠU